Prawo Majątkowe

KONKUBINAT A SPRAWY MAJĄTKOWE

Relacje damsko-męskie coraz częściej przybierają postać nieformalną. Pomiędzy dorosłymi ludźmi powstaje więź faktyczna (intymna, gospodarcza, duchowa), ale nie jest ona małżeństwem, a często również jakimkolwiek innym stanem lub stosunkiem prawnym, do którego można byłoby się odwołać, chcąc ratować swoje zagrożone interesy. Taką więź tworzą n.p. osoby żyjące w konkubinacie. Wszystko jest dobrze, dopóki … jest […]